İlke ve Görüşlerimiz

 

  • Bilişim, bilgi çağında, ulusal kalkınmanın en önemli stratejik unsurlarından biridir.
  • Ülkemizde bilişim sektörünün kalkınmaya anlamlı bir biçimde katkıda bulunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının ve bunlara bağlı yasal düzenlemelerin oluşturulması ve dünyadaki gelişmeler de izlenerek sürekli olarak güncellenmesi zorunlu bir ihtiyaçtır.
  • Fikri hakların korunması ve kullanılmasına ve sayısal hak yönetimine  (DRM) yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulamaların gelişmesi; bilişim sektörünün ulusal kalkınmaya katkısının ölçülmesi ve süreklilik arzedebilmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır.
  • Tüm ölçümlemelerin, kriterlerin ve sonraki hedeflerin sağlıklı bir biçimde oluşturulup izlenmesi ve güncelleştirilebilmesi için bilişim sektörüne ve özellikle yazılım alanına yönelik standartların gelişmesi ve bu bazda yapılacak istatistik araştırmalar bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.