Faaliyet Alanımıza Giren Eserler
İş Yazılımları
  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Muhasebe, İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) vb. yatay pazar çözümleri
  • Hastahane Yönetimi, Otel Yönetimi, Gümrük Yönetim Sistemleri, vb. dikey pazar çözümleri
  • Bünye içinde / dışında geliştirilmiş kurumlara özel iş uygulamaları

 

Sistem Yazılımları / Geliştirme Ortamları / Destekleyici Ürünler
  • İşletim sistemleri
  • Veri tabanı ortamları
  • Yazılım geliştirme ortamları, derleyiciler
  • Grafik yazılımları

 

Gömülü Yazılımlar
  • Elektronik sistemlerle çalışan cihazların (Telefon, televizyon, kamera, beyaz eşya, kahverengi eşya vb.) içlerine yerleştirilen gömülü yazılım (embedded software, firmware)
Tüketici Yazılımları ve İçerik
  • Oyun yazılımları
  • Internet ortamında sunulan tüm yazılımlar / eserler